bit.B 4.0

Pracujte s daty, snižujte náklady: Inovativní řešení pro vaši firmu — od sběru dat až po analýzu, vše na jednom místě.

Screenshot

Co je bit.B?

bit.B je systém pro monitorování energetických systémů a procesů pro malé a střední firmy. Prostřednictvím senzorů systém zaznamenává různá data jako údaje z výroby, externí údaje nebo údaje o hospodaření s energiemi na úrovni strojů nebo v hlavních/podružných měřidlech či rozvaděčích, vzájemně je propojuje a vyhodnocuje. Cílem je poskytovat zákazníkovi nové poznatky, na jejichž základě lze ve firmě provádět optimalizace.

Systém sběru dat, který lze snadno doplňovat a upravovat dle aktuálních potřeb, umožňuje transparentnost, jakou dosud nabízely pouze složitější systémy. bit.B Vám na základě kombinace dat ze senzorů nebo měřidel s naším inovativním softwarovým řešením nabízí mnoho analýz a způsobů vyhodnocování. Získáte tak rychlejší přehled o celkovém dění a zajímavé podklady pro konkretní energetické úspory a optimalizaci výroby. Můžete tak již prostřednictvím malých zásahů zvýšit efektivitu a hospodárnost své firmy. Systém navíc nabízí zcela nové možnosti interního přiřazování nákladů ve Vašem podniku.

Tak to funguje…


How it works


Na trhu běžně dostupné senzory nebo měřidla energií zaznamenávají data např. ze strojů, výrobních procesů, obchodů, hotelů nebo administrativních budov a zasílají je do senzorových uzlů. Z těchto uzlů jsou data prostřednictvím komunikačního protokolu Lemonbeat bezdrátově předávána do brány bit.B-Gateway. Brána tvoří propojení s aplikací bit.B., kde se data agregují a ukládají. Pomocí online nástroje bit.B jsou tato data vzájemně kombinována, inteligentně vyhodnocována a zobrazována uživatelům. Aplikace bit.B umožňuje individuální nastavení a zobrazování jednotlivých parametrů, ukazatelů a analýz dle Vašich potřeb. Jednotlivým uživatelům jsou zobrazovány pouze relevantní ukazatele a grafy. Pomocí tohoto nástroje lze snadno identifikovat potenciál pro optimalizace a energetické úspory ve vaší firmě a realizovat konkrétní úsporná opatření.

Systém bit.B zaznamenává a přenáší data v reálném čase. Díky tomu máte neustále přehled o postupech a provozních stavech a v případě odchylek od normálních hodnot můžete bezprostředně zasáhnout. Přitom Vás navíc podporuje funkce informování.

Výběr možných způsobů použití


Report loading
Stahuji data ...
Při stahování dat došlo k chybě.