bit.B 4.0

Pracujte s daty, snižujte náklady: Inovativní řešení pro vaši firmu — od sběru dat až po analýzu, vše na jednom místě.

Screenshot f1185873aa292f82eb115638dc40bf4f7780c3f020ab5820eb65bd20353a6a04

Co je bit.B?

bit.B je systém pro monitorování energetických systémů a procesů pro malé a střední firmy. Prostřednictvím senzorů systém zaznamenává různá data jako údaje z výroby, externí údaje nebo údaje o hospodaření s energiemi na úrovni strojů nebo v hlavních/podružných měřidlech či rozvaděčích, vzájemně je propojuje a vyhodnocuje. Cílem je poskytovat zákazníkovi nové poznatky, na jejichž základě lze ve firmě provádět optimalizace.

Systém sběru dat, který lze snadno doplňovat a upravovat dle aktuálních potřeb, umožňuje transparentnost, jakou dosud nabízely pouze složitější systémy. bit.B Vám na základě kombinace dat ze senzorů nebo měřidel s naším inovativním softwarovým řešením nabízí mnoho analýz a způsobů vyhodnocování. Získáte tak rychlejší přehled o celkovém dění a zajímavé podklady pro konkretní energetické úspory a optimalizaci výroby. Můžete tak již prostřednictvím malých zásahů zvýšit efektivitu a hospodárnost své firmy. Systém navíc nabízí zcela nové možnosti interního přiřazování nákladů ve Vašem podniku.

Tak to funguje…


How it works c5ff011e83cb4ad2d877a7935ef6af3018574c35e30c62a145164081b480f231


Na trhu běžně dostupné senzory nebo měřidla energií zaznamenávají data např. ze strojů, výrobních procesů, obchodů, hotelů nebo administrativních budov a zasílají je do senzorových uzlů. Z těchto uzlů jsou data prostřednictvím komunikačního protokolu Lemonbeat bezdrátově předávána do brány bit.B-Gateway. Brána tvoří propojení s aplikací bit.B., kde se data agregují a ukládají. Pomocí online nástroje bit.B jsou tato data vzájemně kombinována, inteligentně vyhodnocována a zobrazována uživatelům. Aplikace bit.B umožňuje individuální nastavení a zobrazování jednotlivých parametrů, ukazatelů a analýz dle Vašich potřeb. Jednotlivým uživatelům jsou zobrazovány pouze relevantní ukazatele a grafy. Pomocí tohoto nástroje lze snadno identifikovat potenciál pro optimalizace a energetické úspory ve vaší firmě a realizovat konkrétní úsporná opatření.

Systém bit.B zaznamenává a přenáší data v reálném čase. Díky tomu máte neustále přehled o postupech a provozních stavech a v případě odchylek od normálních hodnot můžete bezprostředně zasáhnout. Přitom Vás navíc podporuje funkce informování.

Výběr možných způsobů použití


Report loading f8dd7c1a66984bea339965285fafa1789d6a4656b71d8a171c09d2eaf2dac671
Stahuji data ...
Při stahování dat došlo k chybě.