Transparenz 4.0

Zbieranie danych, obniżanie kosztów: innowacyjne rozwiązania dla Twojej firmy — od zbierania danych do analizy, wszystko z jednego źródła.

Screenshot f1185873aa292f82eb115638dc40bf4f7780c3f020ab5820eb65bd20353a6a04

Co to jest bit.B?

bit.B to system monitorowania procesów i energii dla przedsiębiorstw handlowych. Za pomocą różnych czujników, informacje, takie jak dane produkcyjne, środowiskowe lub zużycie energii na poziomie maszyny lub na głównych rozdzielnicach mogą być analizowane. Celem jest dostarczenie firmom nowych informacji, na podstawie których mogą dokonywać ulepszeń i zużywać mniej energii.

System bit.B, można w prosty sposób doposażyć. System do zbierania danych zapewnia przejrzystość, jaką dotychczas oferowały jedynie kosztowne rozwiązania. Dzięki kombinacji danych, czujników lub licznikowych z naszym innowacyjnym rozwiązaniem - bit.B oferuje możliwość przygotowania wielu różnych zestawień i analiz. Zapewnia to szybki przegląd i ustalenie metod oszczędności energii oraz optymalizacji produkcji. Wystarczy kilka operacji w systemie, żeby zwiększyć efektywność swojej firmy. Poza tym system zapewnia zupełnie nowe możliwości lepszego, wewnątrz zakładowego przypisywania kosztów.

Jak to dział…


How it works c5ff011e83cb4ad2d877a7935ef6af3018574c35e30c62a145164081b480f231


Czujniki lub liczniki energii, zbierają dane m.in. z maszyn, procesów produkcyjnych, sklepów, hoteli lub budynków biurowych i przekazują je do węzłów czujników bit.B, które następnie są wykorzystywane przy wykorzystaniu protokołu komunikacyjnego Lemonbeat. Są one następnie przekazywane bezprzewodowo do bramy bit.B. Brama stanowi powiązanie z aplikacją chmury bit.B. W tym miejscu następuje agregacja i zapisywanie danych. Za pomocą narzędzia online bit.B dane są ze sobą łączone, zestawiane i analizowane a także wizualizowane. Narzędzie online oferuje również możliwość dopasowania Twoich wskaźników i analiz indywidualnie do Twoich potrzeb oraz ich wyświetlania, tak żebyś widział tylko te parametry i grafikę, które są dla Ciebie istotne. Dzięki temu można łatwo zidentyfikować obszary wymagające usprawnienia w Twojej firmie i na tej podstawie należy ustalić właściwe działania.

System bit.B zbiera i przesyła dane w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zawsze będziesz mieć podgląd wszystkich procesów i stanów roboczych, a w sytuacji odchyleń od wartości znormalizowanej będziesz mógł bezpośrednio zareagować. Dodatkowo pomocna będzie w tym zakresie funkcja powiadamiania.

Wybór możliwych zastosowań


Report loading f8dd7c1a66984bea339965285fafa1789d6a4656b71d8a171c09d2eaf2dac671
Wczytaj dane ...
Podczas wczytywania danych wystąpił błąd.