Transparenz 4.0

Zbieranie danych, obniżanie kosztów: innowacyjne rozwiązania dla Twojej firmy — od zbierania danych po analizę, wszystko z jednego źródła.

Screenshot

Co to jest bit.B?

bit.B to system monitorowania procesów i energii dla przedsiębiorstw handlowych. Za pomocą różnych czujników można analizować informacje, takie jak dane produkcyjne, środowiskowe lub zużycie energii na poziomie maszyny lub na głównych rozdzielnicach. Celem jest dostarczenie firmom nowych informacji, na podstawie których mogą dokonywać ulepszeń i zużywać mniej energii.

System bit.B, można w prosty sposób rozbudować. System do zbierania danych zapewnia przejrzystość, jaką dotychczas oferowały jedynie kosztowne rozwiązania. Dzięki kombinacji danych z czujników lub liczników z naszym innowacyjnym rozwiązaniem - bit.B oferuje możliwość przygotowania wielu różnych zestawień i analiz. Zapewnia to szybki przegląd i ustalenie sposobów oszczędności energii oraz optymalizacji produkcji. Wystarczy kilka operacji w systemie, żeby zwiększyć efektywność swojej firmy. Poza tym system zapewnia zupełnie nowe możliwości lepszego, wewnątrzzakładowej alokacji kosztów.

Jak to działa…


How it works


Ogólnodostępne czujniki lub liczniki energii zbierają dane m.in. z maszyn, procesów produkcyjnych, sklepów, hoteli lub budynków biurowych i przekazują je do węzłów czujników bit.B. Stamtąd przy wykorzystaniu protokołu komunikacyjnego Lemonbeat są one przekazywane bezprzewodowo do bramy bit.B. Brama stanowi powiązanie z aplikacją bit.B w chmurze. W tym miejscu następuje agregacja i zapisywanie danych. Za pomocą narzędzia online Monitor bit.B dane są ze sobą łączone, zestawiane i analizowane a także wizualizowane. Narzędzie online Monitor oferuje również możliwość dopasowania Twoich wskaźników i analiz do Twoich potrzeb oraz ich wyświetlania, tak żebyś widział tylko te parametry i grafikę, które są dla Ciebie istotne. Dzięki temu można łatwo zidentyfikować obszary wymagające usprawnienia w Twojej firmie i na tej podstawie ustalić właściwe działania.

System bit.B zbiera i przesyła dane w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zawsze będziesz mieć podgląd wszystkich procesów i stanów roboczych, a w sytuacji odchyleń od normy będziesz mógł bezpośrednio zareagować. Dodatkowo pomocna będzie w tym zakresie funkcja powiadamiania.

Wybór możliwych zastosowań


Report loading
Wczytaj dane ...
Podczas wczytywania danych wystąpił błąd.